Cicles de Grau Superior

CFGS Estètica integral i benestar

A continuació us mostrem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Imatge personal

agsdix-null

Títol

Tècnic/a superior en estètica integral i benestar

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau superior

agsdix-null

Durada

2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

Currículum

 1er curs

MP 01 Aparatologia estètica 

MP 03 Depilació avançada 

MP 04 Massatge estètic 

MP 05 Drenatge estètic i tècniques per pressió  

MP 07 Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal 

MP 08 Dermoestètica 

MP 09 Cosmètica aplicada a estètica i benestar 

MP 10 Tractaments estètics integrals (UF1)

MP 11 Formació i orientació laboral 

2on curs

MP 02 Estètica hidrotermal  

MP 06 Micropigmentació 

MP 08 Dermoestètica 

MP 10 Tractaments estètics integrals (UF2, UF3)

MP 12 Empresa i iniciativa emprenedora 

MP 13 Projecte d’estètica integral i benestar 

MP 14 Formació en centres de treball 

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Aquest cicle ofereix la possibilitat de cursar-se amb modalitat Dual

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • esteticista;
 • director tècnic o directora tècnica en empreses d’estètica, àrees d’imatge personal i balnearis;
 • tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals;
 • especialista en tècniques d’hidroestètica;
 • tècnic o tècnica en micropigmentació;
 • tècnic o tècnica en depilació mecànica i avançada;
 • tècnic o tècnica en aparells d’estètica;
 • especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada;
 • tècnic o tècnica en massatges estètics;
 • tècnic o tècnica en drenatge limfàtic estètic;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic o tècnica comercial;
 • assessor o assessora en estètica i cosmètica;
 • formador tècnic o formadora tècnica en estètica.
agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

agsdix-null

Pagaments

 • Preu públic 360€
 • Quota de material “mirar taula de preus GS”
 • Informació sobre els preus de GSAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

 • Horari de matí

Informació important

Formació en centres de treball (FCT)

L’FCT s’inicia a final del primer curs, excepte si un seguiment insatisfactori del curs per part de l’alumne/a ho fan poc aconsellable.

Poden sortir a fer pràctiques els alumnes que han superat el 1r curs (tenint en compte la segona convocatòria) o aquells que no tenen mòduls/UF no superats que sumin en total un màxim de set hores de la distribució setmanal. No obstant, l’equip docent podrà valorar cada cas particular.

 

Ensenyament amb models reals

En el cas de les activitats educatives de la família d’imatge personal, per assegurar la qualitat en l’ensenyament, sovint es realitzen pràctiques i avaluacions amb model real. A requeriment del professorat, l’alumnat assumirà el rol de model, si així s’escau o, alternativament, estarà obligat a portar un/a model extern pel seu compte, preferiblement major d’edat. Segons l’activitat a realitzar, pot ser requerit un document de consentiment informat. De vegades, les activitats docents són enregistrades en forma de vídeo o imatges i poden ser publicades a les pàgines web de l’institut, tríptics informatius, etc. En cas que les persones que actuen de models externs surtin en aquests enregistraments, es sol·licitarà la corresponent autorització per a l’ús de la pròpia imatge.

 

Preinscripcions
calendari

consulta el procés de preinscripció

Accedeix a la nostra secció de secretaria i podràs veure el calendari i els llistats a través de la nostra pàgina web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació