Protecció de dades

Totes les dades que reculli l’Institut seran tractades i utilitzades amb finalitats educatives.

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Institut Cal·lípolis es fonamenta en el marc jurídic següent:

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

En cas que l’Institut sol·liciti dades personals als usuaris, aquestes es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals establert pel marc legislatiu indicat.

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament Direcció del centre educatiu
Finalitat Gestionar l’acció educativa i orientadora
Legitimació  Missió d’interès públic
Destinataris No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
Departament d’Educació Protecció de dades personals als centres educatius

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació