Secretaria virtual

Preinscripció PFI

Podeu trobar tota la informació a la web del Departament d’Educació: Aquí

Calendari de preinscripció i matrícula

 

Consulta l’oferta de places: aquí

 

Del 2 al 13 de maig de 2022: presentació de sol.licituds

Presenta la teva sol·licitud: Aquí

És molt important respectar les e dates, perquè les sol.licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol.licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

Del 2 al 20 de maig de 2022: entrevistes d’orientació i valoració

Es tracta d’entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a així com a la seva manca d’experiència laboral. Tindran lloc segons la convocatòria individual feta pel centre.

26 de maig de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

 Consulta la llista aquí

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

27 de maig de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Del 27 de maig al 3 de juny de 2022: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

Presentació de reclamacions: aquí

9 de juny de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista ordenada de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

Consulta la llista: aquí

29 de juny de 2022: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

29 de juny de 2022: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, publicació de la llista d’alumnes admesos al centre i de la llista d’espera.

Alumnes assignats al centre. Consulta la llista: aquí

Relació d’alumnes preinscrits al centre, amb indicació d’on han estat admesos. Consulta la llista aquí

Formalitza la matriculació:

Del 4 al 15 de juliol de 2022: matriculació

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

 

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Horari període lectiu

(de setembre a juny)

- Dll-Dv: de 9 a 13 h
- Dm i Dj: de 15 a 17 h
 

Horari d’estiu

(juliol)

 
- Dll-Dv: de 9 a 13 h

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació