L'institut

Política de qualitat

Política de qualitat

Des del curs 2005-2006 l’Institut Cal·lípolis implementa un model de gestió per processos basat en la millora contínua, enfocat a oferir uns serveis de qualitat, a atendre les necessitats i expectatives de les parts interessades, a fer una gestió efectiva dels riscos i a aprofitar les oportunitats mitjançant una gestió àgil i efectiva dels processos definits. Però sobretot, l’Institut Cal·lípolis opta per la qualitat com a eix principal de la seva filosofia i estratègia.
 
Des de l’inici, el centre ha volgut contrastar la seva gestió per processos en la norma UNE-EN ISO 9001 i, posteriorment, en el model e2cat d’Excel·lència.

El maig de 2006 el centre obté per primer cop la certificació en la norma ISO 9001 renovada el 2009, 2012 i 2015. L’any 2018 consolida la recertificació en la nova versió de la norma ISO 9001:2015 que manté fins a l’actualitat.

L’any 2010 realitza i presenta l’autoavaluació i la memòria per optar al contrast segons el model e2cat de la Generalitat de Catalunya (basat en el model europeu EFQM) obtenint el primer reconeixement de l’institut en excel·lència (+300). 

El curs 2015-2016 torna a presentar-se novament al contrast, segons aquest model, evidenciant-se un avenç important del centre en el camí de la millora contínua i l’excel·lència. L’institut obté la Q de plata (+400). Dins la valoració feta pels avaluadors cal destacar la seva observació: “Es tracta d’un molt bon centre, que ha demostrat una excel·lent capacitat de fer allò que s’ha proposat. Entenem que el proper pla estratègic serà una bona oportunitat per fer un salt qualitatiu i arribar a ser un centre únic i exemplar en tots els aspectes”.

Des de que es va iniciar el camí en qualitat i excel·lència el centre ha completat tres plans estratègics (2008-2012; 2012-2016 i 2016-2020) i n’ha engegat un de nou (2020-2024), alineats amb els projectes de direcció corresponents, que han suposat la falca definitiva per a poder obtenir una alta qualitat en el servei, la satisfacció dels usuaris i el reconeixement tant de la comunitat educativa com de la societat en general; evidenciat amb els diferents premis i guardons obtinguts tant a nivell nacional com internacional.

A nivell de la gestió s’ha aconseguit generalitzar sistemàtiques (semipresencialitat, model docent FP DUAL, etc.), iniciades i desenvolupades en els diferents plans estratègics. També s’han potenciat les aliances, els programes i projectes que han augmentat l’impacte del centre en l’àmbit educatiu mantenint-se entre els centres capdavanters de Catalunya. A més a més, donada la seva dilatada trajectòria en la docència de les tres famílies que ofereix, és un centre de referència en les famílies de sanitat, imatge personal, activitats físiques i ensenyaments esportius.

S’ha fet una aposta clara i determinant per la formació integral de l’alumnat, potenciant la internacionalització, la innovació educativa, l’educació pel desenvolupament sostenible i l’emprenedoria sempre des d’una vessant inclusiva i d’oportunitats obertes per a tot l’alumnat.

La gestió per processos del centre té com a principal motor de millora el conjunt de professionals que hi treballant. Per això potencia el lideratge distribuït on tots els membres del claustre són convidats a integrar-se en la gestió per aconseguir el desenvolupament professional i personal que, segur, farà un centre millor.

La direcció de l’Institut assumeix la gestió per la implantació i manteniment del sistema de gestió per processos del centre. La directora vetlla pel seu desplegament a tots els nivells de l’organització i per aconseguir una millora continua de l’eficàcia del mateix.

Dins la política de qualitat del centre, tots els nostres proveidors garanteixen el compliment dels estàndards de qualitat en el proces de compra o prestació del servei: agilitat dels tràmits previs, atenció al client en tot el procés, termini i forma d’entrega, qualitat del producte-servei i respecte al medi ambient.

La gestió de la Qualitat es porta a terme amb finançament del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i està cofinançat pel Fons Social Europeu, FSE.

 

Política medi ambiental

 

L’INSTITUT CAL·LIPOLIS   a través del compromís de l’equip directiu, liderat per la Direcció i subscrit per tots el personal docent i PAS   del centre ha apostat per la implantació d’un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015.

Aquest sistema de gestió ambiental estableix que tots els processos que es realitzen al centre s’han de desenvolupar des de la perspectiva de la satisfacció de totes les parts interessades en les millors condicions de prevenció de riscos i de la contaminació ambiental, així com la protecció del medi ambient.

Per aquest motiu el sistema està enfocat per garantir el compliment de la legislació que li aplica i acords amb terceres parts que permetin la millora continua dels nostres aspectes i impactes sobre el medi ambient que ens envolta a nivell local i global.

 Per tal de garantir el compliment d’aquesta política, ens comprometem a: 

  • Conèixer i avaluar de forma permanent i objectiva els impactes directes i indirectes generats per tots els nostres  processos.
  • Reduir progressivament els nostres residus, consums de recursos naturals i energètics, millorar la recollida selectiva de residus.
  • Tenir en compte en la planificació i millora del procés d’ensenyament-aprenentatge que aquest tingui el  menor impacte ambiental possible, introduint noves tecnologies, productes, etc
  • Treballar conjuntament amb proveïdors i subcontratistes per reduir l’impacte ambiental dels serveis i productes que ens ofereixen
  • Millorar la sensibilització ambiental de personal docent, PAS i alumnat
  • Motivar la formació i capacitació del personal docent i PAS per afavorir la millora continua en medi ambient
  • Dotar  de recursos humans, econòmics i d’estructura per mantenir i millorar el nostre sistema de gestió ambiental

Aquesta política medi ambiental serà revisada periòdicament per part de la Direcció del centre per verificar que segueix sent apropiada per complir els requisits en matèria ambiental originats per canvis en la legislació, l’entorn o a canvis interns i que la mateixa segueix sent vàlida  tenint en compte el context de l’organització i parts interessades.

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació