L'institut

NOFC

Les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que adoptem per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que ens ha de permetre assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.

Són una eina per regular la vida interna de l’institut i establir les relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa. Serveixen per garantir la convivència, considerant els drets i deures de tots els membres integrants i el bon funcionament del centre.

Aquestes normes s’apliquen a les activitats desenvolupades ja sigui al centre o en qualsevol altra instal·lació o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o en grups. S’aplicarà a totes les persones que constitueixen la Comunitat Educativa (alumnat, professorat, pares/mares o tutors legals i personal d’administració i serveis).

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Horari període lectiu

(de setembre a juny)

- Dll-Dv: de 9 a 13 h
- Dm i Dj: de 15 a 17 h
 

Horari d’estiu

(juliol)

 
- Dll-Dv: de 9 a 13 h

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació