Cicles de Grau Superior

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

A continuació us mostrem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Sanitat

agsdix-null

Títol

Tècnic superior en imatge pel diagnòstic i medicina nuclear

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau superior

agsdix-null

Durada

2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

Currículum

 

 

1er curs

MP 01 Atenció al pacient 

MP 02 Anatomia per la imatge 

MP 03 Protecció radiològica 

MP 04 Tècniques de radiologia simple 

MP 10 Fonaments físics i equips 

MP 11 Formació i orientació laboral 

2on curs

MP 06 Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia 

MP 07 Tècniques d’imatge per ressonància magnètica 

MP  08 Tècniques d’imatge en medicina nuclear 

MP 09 Tècniques de radiofarmàcia 

MP 13 Projecte de laboratori clínic i biomèdic 

MP 14 Formació en centres de treball 

Per canvi de currículum M5 i M12 no es cursaran durant el curs 23-24

 

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en imatge per al diagnòstic;
 • tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic;
 • tècnic o tècnica especialista en medicina nuclear;
 • personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica;
 • personal tècnic en protecció radiològica;
 • personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació;
 • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

agsdix-null

Pagaments

 • Preu públic 360€
 • Quota de material 90 €
 • Informació sobre els preus de GSAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

 • Horari matí (algunes classes poden ser durant la tarda)

Informació important

Formació en centres de treball (FCT)

Els alumnes de primer podran sortir segons l’acord pres per l’equip docent. Els alumnes sortiran a fer l’FCT a partir de juny del primer curs. Poden fer les pràctiques durant el mes de juny i/o juliol. I després a segon curs aniran tres dies a la setmana, segons l’horari. Els alumnes realitzaran l’FCT en un o dos centres diferents, en funció de si els centres disposen de tots els serveis de diagnòstic per la imatge o no.

Mòdul de projecte

El mòdul del curs 21/22 de projecte consistirà en l’elaboració i presentació individual d’un treball de recerca, triat entre diferents temes proposats pel professor/a del mòdul i altres proposats per l’alumnat i acceptats pel tutor/a. Els alumnes hauran d’abordar en el treball aspectes dels diferents mòduls del cicle.

Els treballs seran lliurats a final de curs i es realitzarà una presentació davant del professorat i la resta d’alumnat del grup.

Preinscripcions
calendari

consulta el procés de preinscripció

Accedeix a la nostra secció de secretaria i podràs veure el calendari i els llistats a través de la nostra pàgina web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Horari període lectiu

(de setembre a juny)

- Dll-Dv: de 9 a 13 h
- Dm i Dj: de 15 a 17 h
 

Horari d’estiu

(juliol)

 
- Dll-Dv: de 9 a 13 h

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació