Cicles de Grau Superior

CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic

A continuació us mostrem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Sanitat

agsdix-null

Títol

Tècnic superior en anatomia patològica i citodiagnòstic.

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau superior

agsdix-null

Durada

2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

Currículum

 

1er curs

MP 01 Gestió de mostres biològiques 

MP 02 Tècniques generals de laboratori 

MP 04 Necròpsies 

MP 05 Processament citològic i tissular

MP 07 Citologia ginecològica

MP 08 Fisiopatologia general 

MP 09 Formació i orientació laboral 

2on curs

MP 03 Biologia molecular i citogenètica 

MP 06 Citologia general 

MP 10 Empresa i iniciativa emprenedora 

MP 11 Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic 

MP 12 Formació en centres de treball

MP13 Aplicacions pel diagnòstic de les ciències bioinformàtiques (exclusiu a l’Institut Cal·lípòlis) 

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  (http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/)

 

Sortides professionals

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres d’investigació. Realitzen el seu treball sota la supervisió del facultatiu corresponent.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citologia;
 • tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i citologia;
 • citotècnic o citotècnica;
 • ajudant o ajudanta de forense;
 • prosector o prosectora d’autòpsies clíniques i medicolegals;
 • tanatopràctic o tanatopràctica;
 • col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en biologia molecular;
 • col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta d’investigació.
agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

agsdix-null

Pagaments

 • Preu públic 360€
 • Quota de material “mirar taula de preus GS”
 • Informació sobre els preus de GSAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

Informació important

 

Formació en centres de treball (FCT)

La FCT es cursa durant dos dies a la setmana, a segon curs. Es podrà avançar el seu inici a final de primer curs, utilitzant els mesos de juny i juliol. S’han d’haver superat tots els mòduls de primer curs.

Degut a la limitació de llocs de pràctiques disponibles d’aquesta especialitat i amb l’objecte de que tothom pugui dur a terme les pràctiques en serveis especialitzats i acabar-les durant el curs acadèmic, alguns/es alumnes les hauran de fer en centres de treball o pràctiques allunyats del seu domicili i fins i tot fora de la província de Tarragona, havent-se de desplaçar pels seus propis mitjans. 

Mòdul de projecte

El mòdul del projecte constarà de l’execució d’un treball de recerca. S’utilitzen metodologies actives d’aprenentatge de tipus col·laboratiu, de forma que l’alumnat treballa en equips. El projecte ha d’aconseguir interrelacionar els diferents mòduls del cicle al voltant d’un tema. Per tant, el treball que han d’elaborar els alumnes ha de descriure els diferents aspectes relacionats amb la professió del tècnic d’Anatomia Patològica i citodiagnòstic.

Per poder realitzar el projecte és imprescindible aprovar prèviament tots els mòduls de primer curs; en cas contrari no podran presentar-se a la convocatòria ordinària.  Aquest mòdul no s’ofereix en modalitat semipresencial.

Preinscripcions
calendari

consulta el procés de preinscripció

Accedeix a la nostra secció de secretaria i podràs veure el calendari i els llistats a través de la nostra pàgina web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

MATERIAL DEL CURS I LLIBRES DE TEXT

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació