Cicles de Grau Superior

CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic

A continuació us mostrem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Sanitat

agsdix-null

Títol

Tècnic superior en anatomia patològica i citodiagnòstic.

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau superior

agsdix-null

Durada

2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

Currículum

Primer curs:

Gestió de mostres biològiques 165h

Tècniques generals de laboratori 518h

Fisiopatologia general 99h

Necròpsies 66h

Processament citològic i tissular 264h

Citologia ginecològica 198h

Digitalització aplicada al sectors productius 33h

Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33h

Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 99h

Mòdul professional optatiu: El cribratge citològic en la unitat de citologia 33h

Mòdul professional optatiu: Anatomia topogràfica aplicada a l’autòpsia 33h

 

Segon curs:

Biologia molecular i citogenètica 165h

Citologia general 218h

Anglès professional 66h

Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 66h

Projecte intermodular 198h

Mòdul professional optatiu: Bioinformàtica 33h

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  (http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/)

 

Sortides professionals

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres d’investigació. Realitzen el seu treball sota la supervisió del facultatiu corresponent.

El cicle formatiu et capacita per a processar mostres histològiques i citològiques, realitzar tècniques de biologia molecular, fer cribratge citològic i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal.

La gran majoria de les sortides laborals d’aquest cicle formatiu correspon als laboratoris d’anatomia patològica, on les tasques són fonamentalment de laboratori i cribratge citològic. Solament una petita proporció correspon a prosector d’autòpsies medico-legals.

agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

agsdix-null

Pagaments

  • Preu públic 360€
  • Quota de material “mirar taula de preus GS”
  • Informació sobre els preus de GSAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

Informació important

 

Formació en centres de treball (FCT)

La FCT es cursa durant dos dies a la setmana, a segon curs. Es podrà avançar el seu inici a final de primer curs, utilitzant els mesos de juny i juliol. S’han d’haver superat tots els mòduls de primer curs.

Degut a la limitació de llocs de pràctiques disponibles d’aquesta especialitat i amb l’objecte de que tothom pugui dur a terme les pràctiques en serveis especialitzats i acabar-les durant el curs acadèmic, alguns/es alumnes les hauran de fer en centres de treball o pràctiques allunyats del seu domicili i fins i tot fora de la província de Tarragona, havent-se de desplaçar pels seus propis mitjans. 

Mòdul de projecte

El mòdul del projecte constarà de l’execució d’un treball de recerca. S’utilitzen metodologies actives d’aprenentatge de tipus col·laboratiu, de forma que l’alumnat treballa en equips. El projecte ha d’aconseguir interrelacionar els diferents mòduls del cicle al voltant d’un tema. Per tant, el treball que han d’elaborar els alumnes ha de descriure els diferents aspectes relacionats amb la professió del tècnic d’Anatomia Patològica i citodiagnòstic.

Per poder realitzar el projecte és imprescindible aprovar prèviament tots els mòduls de primer curs; en cas contrari no podran presentar-se a la convocatòria ordinària.  Aquest mòdul no s’ofereix en modalitat semipresencial.

Preinscripcions
calendari

consulta el procés de preinscripció

Accedeix a la nostra secció de secretaria i podràs veure el calendari i els llistats a través de la nostra pàgina web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació