Cicles de Grau Mitjà

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

A continuació us mostrem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert. 

agsdix-null

Família professional

Imatge personal

agsdix-null

Títol

Tècnic/a en perruqueria i estètica

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau mitjà

agsdix-null

Durada

2000 h en dos cursos escolars

Currículum

1er curs

MP 01 Pentinats i recollits (UF1, UF2) 99h

MP 02 Coloració capil·lar 165h

MP 03 Cosmètica per a perruqueria 99h

MP 04 Tècniques de tallada del cabell (UF1, UF2) 132h

MP 07 Anàlisi capil·lar 99h

MP 08 Estètica de mans i peus 99h

MP 09 Imatge corporal i hàbits saludables 99h

MP 11 Formació i orientació laboral 66h

2on curs

MP 01 Pentinats i recollits (UF3, UF4) 99h

 MP 05 Canvis de forma permanent del cabell 66h

MP 06 Perruqueria i estilisme masculí 66h

MP 10 Màrqueting i venda en imatge personal 66h

MP 12 Empresa i iniciativa emprenedora 66h

MP 13 Anglès tècnic 99h

MP 14 Síntesi 297h

MP 15 Formació en centres de treball 383h

 

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Aquest cicle ofereix la possibilitat de cursar-se amb modalitat Dual

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • perruquer o perruquera;
 • barber o barbera;
 • tècnic o tècnica en coloracions capil.lars;
 • tècnic o tècnica en canvis de forma del cabell;
 • tècnic o tècnica en tall de cabell;
 • tècnic o tècnica en postisseria;
 • tècnic o tècnica en manicura;
 • tècnic o tècnica en pedicura;
 • tècnic o tècnica o agent comercial d’empreses del sector;
 • recepcionista en empreses perruqueria;
 • demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.
agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

agsdix-null

Pagaments

 • Preu públic 0€
 • Quota de material “consultar taula de preus”
 • Informació sobre els preus de GMAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

 • Torn matí

Informació important

Formació en centres de treball (FCT)

L’FCT s’inicia abans d’acabar el primer trimestre de 2n curs, excepte si un seguiment insatisfactori del curs per part de l’alumne/a ho fan poc aconsellable, cosa que es decidirà en l’equip docent.

Poden sortir a fer pràctiques els alumnes que han superat el 1r curs (tenint en compte la segona convocatòria) o aquells que no tenen mòduls/UF no superats que sumin en total un màxim de set hores de la distribució setmanal. No obstant, l’equip docent podrà valorar cada cas particular.

Ensenyament en models reals

En el cas de les activitats educatives de la família d’imatge personal, per assegurar la qualitat en l’ensenyament, sovint es realitzen pràctiques i avaluacions amb model real. A requeriment del professorat, l’alumnat assumirà el rol de model, si així s’escau o, alternativament, estarà obligat a portar un/a model extern pel seu compte, preferiblement major d’edat. Segons l’activitat a realitzar, pot ser requerit un document de consentiment informat. De vegades, les activitats docents són enregistrades en forma de vídeo o imatges i poden ser publicades a les pàgines web de l’institut, tríptics informatius, etc. En cas que les persones que actuen de models externs surtin en aquests enregistraments, es sol·licitarà la corresponent autorització per a l’ús de la pròpia imatge.

Preinscripcions. 

CONSULTA EL CALENDARI 

 

CONSULTA LES LLISTES I EL CALENDARI DEL PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Accede a nuestra sección de secretaría para comprobar el proceso de preinscripción a través de nuestra página web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació