Cicles de Grau Mitjà

CFGM Futbol (1r i 2n nivell)

A continuació us mostrarem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Ensenyaments esportius

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau mitjà

agsdix-null

Títol

Tècnic de futbol

agsdix-null

Durada

1 Curs escolar

Currículum

Primer nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
 • Entrenament esportiu I
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport I
 • Primers auxilis i higiene en l’esport
Bloc específic (170 hores)
 • Desenvolupament professional I
 • Direcció d’equips I
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol I
 • Preparació física aplicada I
 • Regles del joc I
 • Seguretat esportiva 
 • Tàctica i sistemes de joc I
 • Tècnica individual i col·lectiva I
Bloc complementari (15 hores)
 • Terminologia específica catalana
 • Fonaments de l’esport adaptat
Bloc de formació pràctica (150 hores)
 

Segon nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
 • Entrenament esportiu II
 • Organització i legislació de l’esport II
 • Teoria i sociologia de l’esport
Bloc específic (185 hores)
 • Desenvolupament professional II
 • Direcció d’equips II
 • Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament del futbol II
 • Preparació física II
 • Regles del joc II 
 • Tàctica i sistemes de joc II
 • Tècnica individual i col·lectiva II
Bloc complementari (30 hores)
 • Terminologia específica estrangera
 • Equipaments esportius
 • Informàtica bàsica aplicada
Bloc de formació pràctica (200 hores)
agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si  tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades)

Sortides professionals

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral , com a:

 • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
 • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i
 • promotor o promotora de futbol.

 

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir al món laboral en feines relacionades amb:

 

 • l’entrenament de futbolistes i equips,
 • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
 • la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol i
 • l’arbitratge.

 

agsdix-null

Accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica.
 • Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

   Per a l’accés al cicle és imprescindible la prova específica d’accés

agsdix-null

Pagaments

 • Informació sobre els preusAquí
agsdix-null

Material

 • Material necessari: Consulta (21/22 pendent de publicar)
agsdix-null

Horari

 • Primer i segon nivell: intensiu de matí en 1 curs escolar.

Informació important

Sessions pràctiques del Bloc Específic: les sessions pràctiques del Bloc Específic es realitzaran en un camp de futbol extern  proper al Complex Educatiu (es concretarà a l’inici de curs).

Revisió mèdica: l’Institut considera imprescindible que els alumnes que han de cursar cicles formatius d’ensenyaments esportius es facin una revisió mèdica esportiva (incloent-hi una prova d’esforç submàxima) i que determinarà si són aptes o no per realitzar les sessions pràctiques  previstes en el currículum.

Per aquest motiu un cop formalitzada la matrícula es facilita a tots els alumnes la realització d’una revisió mèdica esportiva (a preu reduït) en el centre de medicina de l’esport de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. El certificat d’apte de la revisió mèdica esportiva té una validesa de 2 anys. La no presentació del certificat mèdic en el termini establert per l’equip docent pot comportar que no s’autoritzi l’alumne a realitzar les sessions pràctiques.

Fes la teva
preinscripció

Accedeix a la nostra secció de secretaria i podràs preinscriure’t a través de la nostra pàgina web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació