Vacants

La gestió de la llista d’espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà, i de grau superior, del curs 2022-2023, tant del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització com del procés per a la resta de l’alumnat, es farà en un acte públic únic abans de les 14 h del dimarts 26 de juliol de 2022.

Els centres informaran del lloc i l’hora en què es farà l’acte mitjançant el seu web, taulell d’anuncis i, si s’escau, per altres mitjans, i faran públic amb anterioritat a l’acte el nombre de vacants resultants després de la matrícula, que s’oferiran a l’alumnat en llista d’espera per cada cicle i torn. Al llarg del dia 25 de juliol publicarem en el web de l’institut el nombre de vancants.

La gestió es farà de la manera següent:

  1. En primer lloc, les vacants resultants després de la matrícula s’oferiran i ocuparan pels alumnes en llista d’espera del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització.
  2.  Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s’oferiran i ocuparan pels alumnes del procés per a la resta de l’alumnat.
  3. Si, un cop gestionades ambdues llistes, encara restessin vacants, aquestes s’oferiran a la segona fase d’admissió al setembre.

Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

La matrícula de l’alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l’adjudicació.

Vacants grau mitjà: aquí

9:00 a 9:30

ESTÈTICA I BELLESA

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

9:45 a 10:15

GUIA EN EL MEDI NATURAL I TEMPS DE LLEURE

FUTBOL NIVELL 1

BATXILLERAT ESPORTIU

10:30 a 11:30

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA MATÍ

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA TARDA

EMERGÈNCIES SANITÀRIES MATÍ

EMERGÈNCIES SANITÀRIES TARDA

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Vacants de grau superior aquí

  • Família de sanitat: 12:00 a 13:00
  • Família d’activitats físiques i esportives: 13:10 a 13: 40
  • Família d’Imatge personal: 13:45 a 14:00

 

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació