Cicles de Grau Superior

CFGS Caracterització i maquillatge professional

A continuació us mostrem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Imatge personal

agsdix-null

Títol

Tècnic superior en caracterització i maquillatge professional

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau superior

agsdix-null

Durada

2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

Currículum

1er curs

MP 01 Planificació i projectes 

MP 03 Maquillatge professional 

MP 04 Efectes especials a través del maquillatge 

MP 05 Creació de pròtesis facials i corporals (231 h)

MP 06 Perruqueria per a la caracterització 

MP 07 Postisseria (UF2)

MP 09 Disseny gràfic aplicat

MP 10 Productes de caracterització i maquillatge 

MP 11 Formació i orientació laboral 

2on curs

MP 02 Caracterització de personatges 

MP 05 Creació de pròtesis facials i corporals 

 MP 07 Postisseria (UF1)

MP 08 Disseny digital de personatges 2d3d 

MP 12 Empresa i iniciativa emprenedora 

MP 13 Projecte de caracterització i maquillatge professional 

MP 14 Formació en centres de treball 

 

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats (http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/)

 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Caracteritzador/a
 • Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques
 • Perruquer/a per a caracterització
 • Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques
 • Postisser/a
 • Cap de caracterització
 • Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals
 • Especialista en pròtesis i efectes especials de caracterització
 • Dissenyador/a de personatges de caracterització
 • Formador/a tècnic/a en caracterització
agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

agsdix-null

Pagaments

 • Preu públic 360€
 • Quota de material “mirar taula de preus GS”
 • Informació sobre els preus de GSAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

Informació important

ormació en centres de treball (FCT)

L’FCT es podrà començar a partir del 15 de març del primer curs, tret d’alguns casos especials, com els carnavals, en que podria ser possible sortir abans si es demana el permís especial amb suficient antelació.

Els alumnes van a més d’una empresa. Es realitzen múltiples convenis de pràctiques de molt petita durada.

Per accedir a l’FCT hi ha les següents condicions:

-No haver suspès més de dos UF, i que cap d’aquests dos sigui dels mòduls M03 i M06.

-L’equip docent, a la junta de la 2a. avaluació de 1r curs, serà el que valorarà la maduresa i l’habilitat dels alumnes per a sortir a fer l’FCT.

-En cas dels alumnes que baixin el seu rendiment acadèmic durant aquest període se’ls podrà donar de baixa del conveni.

-Si l’alumne/a demana fer les pràctiques en un centre que no sigui estrictament de caracterització (perruqueries, centres d’estètica), només es permetrà que faci un 50% de les hores que ha de fer l’alumne determinat (ja sigui de les hores totals d’FCT del cicle o de les que hagi de fer perquè tingui una reducció). Els alumnes que vinguin d’altres cicles d’imatge personal no podran fer aquestes hores (0%).

-Per les característiques que presenta aquest cicle a l’hora de fer l’FCT, en el cas que el tutor/a ofereixi centres de pràctiques i no hi hagi alumnes que vulguin realitzar aquestes pràctiques, s’assignaran d’ofici i es sancionarà l’alumne/a que, de forma injustificada, no les accepti.

-En el cas que un/a alumne/a s’hagi compromès a una activitat d’FCT determinada i no es presenti (sense causa justificada), es cursarà una amonestació, amb les corresponents repercussions segons les NOFC del centre. No podrà tornar a sortir de pràctiques fins que l’equip docent ho decideixi. I en cas que l’alumne reiteri se li aplicarà falta greu.

El/la tutor/a podrà programar més hores de les demanades al conveni per tal de cobrir els possibles canvis d’última hora, que sovint es plantegen degut a les especials característiques dels esdeveniments. També per cobrir les reunions prèvies de l’alumne/a amb el director artístic i els possibles assajos, proves i preparació de materials i estilismes. Haurà de demanar conformitat a la empresa.

 

Ensenyament amb models reals

En el cas de les activitats educatives de la família d’imatge personal, per assegurar la qualitat en l’ensenyament, sovint es realitzen pràctiques i avaluacions amb model real. A requeriment del professorat, l’alumnat assumirà el rol de model, si així s’escau o, alternativament, estarà obligat a portar un/a model extern pel seu compte, preferiblement major d’edat. Segons l’activitat a realitzar, pot ser requerit un document de consentiment informat. De vegades, les activitats docents són enregistrades en forma de vídeo o imatges i poden ser publicades a les pàgines web de l’institut, tríptics informatius, etc. En cas que les persones que actuen de models externs surtin en aquests enregistraments, es sol·licitarà la corresponent autorització per a l’ús de la pròpia imatge.

Preinscripcions
calendari

consulta el procés de preinscripció

Accedeix a la nostra secció de secretaria i podràs veure el calendari i els llistats a través de la nostra pàgina web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació