CFGM Emergències sanitàries

A continuació us mostrarem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Sanitat

agsdix-null

Títol

Tècnic en emergències sanitàries

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau mitjà

agsdix-null

Durada

2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

Currículum

Primer curs:

Manteniment mecànic i preventiu del vehicle 66h

Dotació sanitària 165h

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 198h

Evacuació i trasllat de pacients 284h

Suport psicològic en situacions d’emergència 66h

Teleemergències 99h

Anatomofisiologia i patologia bàsiques 99h

Català professional 66h

Anglès professional 66h

Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 99h

 

Segon curs:

Logística sanitària en emergències 99h

Atenció sanitària especial en situacions d’emergència 264h

Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles 66h

Digitalització aplicada als sectors productius 33h

Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33h

Itinerari personal per a  l’ocupabilitat II 66h

Projecte intermodular 198h

Mòdul professional optatiu 66h (pendent de configuració)

 

 

 

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •     tècnic o tècnica en transport sanitari;
 •     tècnic o tècnica en emergències sanitàries, i operador o operadora de teleassistència o de centres de coordinació d’urgències i emergències.
agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

agsdix-null

Pagaments

 • Preu públic 0€
 • Quota de material “consultar taula de preus”
 • Informació sobre els preus de GMAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

 • Torn matí
 • Torn tarda

Informació important

Formació en centres de treball (FCT)

L’FCT es realitzarà preferentment durant el  2n curs. L’alumnat de 2n realitzarà el total d’hores d’FCT un dia a la setmana al llarg de tot el curs.

Cursarà l’FCT l’alumnat que tingui cursat i aprovats el següents mòduls: Mòdul 1, Mòdul 3, Mòdul 4, Mòdul 6, Mòdul 5 (UF3, UF5 I UF6), Mòdul 7, Mòdul 10 i Mòdul 11.

L’alumnat que tingui Unitats Formatives pendents de primer que finalitzin en el mes de desembre i les superin podran iniciar les seves pràctiques a partir del mes de gener sempre i quan puguin finalitzar el total d’hores al mes de juny. En cas contrari haurà de cursar el Mòdul 15 (FCT) al mes de setembre.

L’alumnat amb només l’FCT pendent cursarà les pràctiques en tres sessions setmanals 2 de 12 hores i 1 de 11 h.

L’alumnat  de 1er curs, si és necessari,  podrà realitzar pràctiques en transport no urgent  en finalitzar el curs acadèmic.

L’alumnat que presenti situacions especials serà valorat per tot l’Equip Docent d’Emergències Sanitàries.

 

Preinscripcions. 

CONSULTA EL CALENDARI 

 

CONSULTA LES LLISTES I EL CALENDARI DEL PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Accede a nuestra sección de secretaría para comprobar el proceso de preinscripción a través de nuestra página web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI CURS

GUIA DE L’ALUMNAT

QUOTES I MATERIAL DEL CURS

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

EXTRANET

SOL·LICITUD ACCÉS VEHICLES

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Període lectiu*
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dl. a dj. de 15 h a 18h

Període no lectiu (juny i setembre) *
De dl. a dv. de 9 h a 13 h
De dt. i dj. de 15 h a 17h

Juliol (mentres el centre romangui obert)
De dl. a dv. de 9 h a 13 h

Agost
Centre tancat

* Consultar calendari escolar aquí

 

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació