CFGM Emergències sanitàries

A continuació us mostrarem tota la informació necessària per a poder realitzar el curs en el nostre institut; no oblideu presentar la sol·licitud dins del termini establert.

agsdix-null

Família professional

Sanitat

agsdix-null

Títol

Tècnic en emergències sanitàries

agsdix-null

Nivell

Cicle formatiu grau mitjà

agsdix-null

Durada

2000 hores (distribuïdes en 2 cursos acadèmics)

Currículum

1er curs

MP 01 Manteniment mecànic preventiu del vehicle 66h

MP 02 Logística sanitària en emergències 99h

MP 03 Dotació sanitària en emergències 99h  

MP 04 Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència  132h

MP 06 Evacuació i trasllat de pacients 165h

MP 07 Suport psicològic en situacions d’emergència 66h

MP 09 Teleemergències 66h

MP 10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 99h

MP 11 Formació i orientació laboral 66h

MP 13 Anglès Tècnic 99h

2on curs

MP 05 Assistència sanitària especial en situacions d’emergència 231h

MP 08 Plans d’emergència  66h

MP 12 Empresa i iniciativa emprenedora 66h

MP 14 Síntesi d’emergències sanitàries 264h

MP 15 Formació en centres de treball 416h

 

 

 

 

agsdix-null

Accedeix a la web del Departament d'Educació: Tria educativa

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •     tècnic o tècnica en transport sanitari;
 •     tècnic o tècnica en emergències sanitàries, i operador o operadora de teleassistència o de centres de coordinació d’urgències i emergències.
agsdix-null

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

agsdix-null

Pagaments

 • Preu públic 0€
 • Quota de material 90€
 • Informació sobre els preus de GMAquí
agsdix-null

Material

agsdix-null

Horari

 • Torn matí
 • Torn tarda

Informació important

Formació en centres de treball (FCT)

L’FCT es realitzarà preferentment durant el  2n curs. L’alumnat de 2n realitzarà el total d’hores d’FCT un dia a la setmana al llarg de tot el curs.

Cursarà l’FCT l’alumnat que tingui cursat i aprovats el següents mòduls: Mòdul 1, Mòdul 3, Mòdul 4, Mòdul 6, Mòdul 5 (UF3, UF5 I UF6), Mòdul 7, Mòdul 10 i Mòdul 11.

L’alumnat que tingui Unitats Formatives pendents de primer que finalitzin en el mes de desembre i les superin podran iniciar les seves pràctiques a partir del mes de gener sempre i quan puguin finalitzar el total d’hores al mes de juny. En cas contrari haurà de cursar el Mòdul 15 (FCT) al mes de setembre.

L’alumnat amb només l’FCT pendent cursarà les pràctiques en tres sessions setmanals 2 de 12 hores i 1 de 11 h.

L’alumnat  de 1er curs, si és necessari,  podrà realitzar pràctiques en transport no urgent  en finalitzar el curs acadèmic.

L’alumnat que presenti situacions especials serà valorat per tot l’Equip Docent d’Emergències Sanitàries.

 

Preinscripcions. 

CONSULTA EL CALENDARI 

 

CONSULTA LES LLISTES I EL CALENDARI DEL PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Accede a nuestra sección de secretaría para comprobar el proceso de preinscripción a través de nuestra página web.

L’institut ofereix

5

Projecte educatiu basat en qualitat i millora contínua

5

Modalitat semipresencial

5

Projectes Erasmus de pràctiques a l’estranger

5

Projectes d’innovació

5

Acreditació i reconeixement de l’experiència laboral

5

Convenis amb gran nombre d’empreses i entitats per realitzar l’FCT

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Horari període lectiu

(de setembre a juny)

- Dll-Dv: de 9 a 13 h
- Dm i Dj: de 15 a 17 h
 

Horari d’estiu

(juliol)

 
- Dll-Dv: de 9 a 13 h

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació