Servicios FP

OFERTA DE FEINA PER A TÈCNIC SUPERIOR EN AAFE I/ O EAS O CF

 

Convocatòria de constitució d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar esportiu pel projecte
Boca de la Mina.

La missió del lloc de treball és dinamitzar, acompanyar, assessorar i promoure les Rutes Esportives.

Requisits:

  • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en animació d’activitats físiques i
    esportives o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència
    (C1)
  • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un coneixement
    adequat de la llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2

Sol.licituds:

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics
(https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el
termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Bases convocatòria de les fases d’oposició:

Publicacio BOPT bases i convocatoria

Cicles de grau Mitjà

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Cicles de grau Superior

Família Sanitat

Família Imatge Personal

Família Activitats físiques i esportives

Ensenyaments esportius

Altres

Programa de formació i inserció (PFI)

Itinerari formatiu específic (IFE)

FCT

Dual

Acredita't

Servei assessorament i reconeixement

Borsa de treball

Empreses i entitats col·laboradores

Innovació

Formació ocupacional

Formació continuada

Orientació

Secretaria virtual

Fes tot tipus de gestions des del teu ordinador.

Més informació

Preinscripció/matrícula

Fes la teva preinscripció o matrícula des dels nostres formularis digitals.

Més informació

Horari

Horari període lectiu

(de setembre a juny)

- Dll-Dv: de 9 a 13 h
- Dm i Dj: de 15 a 17 h
 

Horari d’estiu

(juliol)

 
- Dll-Dv: de 9 a 13 h

Contactar

Posa't en contacte amb la nostra secretaria.

Més informació