Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

PREINSCRIPCIÓ

Podeu ampliar tota la informació a la web del Departament d'Educació Aquí

 

Calendari de preinscripció i matrícula:

 

- Publicació de l'oferta definitiva: 8 de maig de 2020. 

        Als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reserven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

- Període de presentació de sol·licituds: de l'11 al 15 de maig de 2020, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2020.

Lloc: Secretaria de 9:00h a 14:00 hores, de dilluns a divendres i dimarts de 15:00 a 17:00. Durant el període de preinscripció a consergeria es repartiran números per tal d’organitzar les persones que venen a lliurar les preinscripcions.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2020.

- Termini per presentar una reclamació: del 8 al 12 de juny de 2020.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny de 2020.

- Sorteig del número de desempat: 17 de juny de 2020, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2020.

- Publicació de l'oferta final: 8 de juliol de 2020.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 10 de juliol de 2020.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 13 al 17 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

 

Segon període de preinscripció (setembre):

- Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2020.

- Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: del 2 al 4 de setembre de 2020.

- Publicació de la llista d'admesos al centre:8 de setembre de 2020.

 

Sol·licitud

Fer la sol·licitud

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre.

Per a la preinscripció al batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional, la sol·licitud es pot presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari de sol·licitud electrònica, disponible al web del Departament d'Educació.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal (si l'alumne/a encara és menor d'edat i no compleix els 18 anys l'any 2019) o l'alumne/a (major d'edat o que compleix els 18 anys durant 2019) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no se n'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc no cal presentar cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i el número de registre d'entrada, i que s'envia a l'adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud.

Les persones que no puguin utilitzar l'esmentada sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i al centre demanat en primera opció, del document que genera l'aplicació informàtica, signat i acompanyat de la documentació oportuna. Si no es presenta aquest document amb la documentació identificativa corresponent, la sol·licitud no es considera formalitzada.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.

Per a la preinscripció al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

 

És obligatori fer constar a la sol·licitud el número identificador de l'alumne/a si ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil, als ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on ha cursat aquests ensenyaments és responsable de facilitar el número identificador de l'alumne/a a les famílies.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc durant el termini establert per a cada ensenyament al calendari del procés i ha d'anar acompanyat de la documentació acreditativa que pertoqui.

L'entitat receptora sempre ha de lliurar al sol·licitant una còpia datada i segellada que n'acrediti la presentació.

 

Al formulari de preinscripció heu d'omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència.

Indicant:

Centre: 43009722 Institut Cal·lípolis.

Cicle:

  • 1601 Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI)
  • 0101 Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural (CAFEMN)
  • SA30 Emergències sanitàries
  • SA20 Farmàcia i parafarmàcia
  • IP10 Perruqueria i Cosmètica capil·lar
  • IP20 Estètica i bellesa

Curs: 1r o 2n

Torn: M - matí o T - tarda (el nostre centre ofereix torn de matí o matí/tarda).

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar les dues còpies del resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut.

Recorda: Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc, durant el termini establert.

Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es fan tenint en compte el torn.

Les sol·licituds presentades fora de termini s'assignen després d'haver assignat la totalitat de les lliurades dins el termini, ordenades seguint els mateixos criteris de prioritat.

Les places s'assignen segons les vies d'accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:

- Per a alumnes que hi accedeixen per la via de l'ESO o estudis equivalents es fa una reserva de places del 60%.

- Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels PQPI es fa una reserva de places del 20%. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Per a alumnes que hi accedeixen via prova d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, el curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves d'accés i les han superat o han obtingut l'exempció d'aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d'acord amb el que determina la convocatòria anual de proves d'accés. Les peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

 

 

 Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

Links Interès Professorat

  • 1

Links Interès Alumnat

  • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube