Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Servei d’assessorament d’aprenentatges assolits

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació del servei ASSESSORAMENT

                                             
 Què és?

•    Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.
•     El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament., requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Compromís de qualitat

Carta de compromís de qualitat dels serveis (Descarregar des d'aquí)

Preu i pagament del Servei:

60€
S'activaran els links corresponents a l'apartat de pagament

Bonificacions :

•    50 % a les famílies nombroses i monoparentals.
•    Exempció: famílies nombroses especials, minuvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d'actes terrorristes (conjuges i fills).

Criteris d'admissió:

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
 

Presentació documentació: Les persones admeses tenen que presentar la documentació a la secretaria del centre entre els dies ......( segons calendari)
 

Documentació que cal presentar a la secretaria del centre

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 

Inici del procés/servei:

A partir d 'octubre 2016 s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu/o trucada de la persona assessora. En cas que no pugueu assistir a la sessió inicial cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Informació fase de RECONEIXEMENT

Què és?

•         El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma individualitzada..

•          L’informe d’assessorament, és un requisit previ per a la inscripció en el procediment

Compromís de qualitat

Carta de compromís de qualitat dels serveis

Preu del Servei: 

- Per crèdit dels títols LOGSE:  40,00 €
- Per unitat formativa dels títols LOE:  18,00 €

Bonificacions :

- 50 %a les famílies nombroses i monoparentals.

- Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat i víctimes d'actes terroristes (cònjuges i fills).

Criteris d’admissió:

Si el nombre de sol•licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Documentació que cal presentar a la secretaria del centre

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i el cicle formatiu escollit.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 • Informe d'assessorament

 

 

 

 

 

 
 

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube