Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Orientacions per a donar alta al SNS

ACORD BECA

Orientacions per a donar d’alta a la Seguretat Social a un becari

 

Els becaris poden ser donats d'alta a la Seguretat Social i les empreses i administracions tindran l'obligació de cotitzar per ells, d’acord amb el Real Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, que diu:

 

“Quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, quienes participen en programas de formación financiados por entidades u organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, no tengan carácter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba, siempre que la realización de dichos programas no dé lugar a una relación laboral que determine su alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social.”

 

Quins tràmits cal seguir per iniciar l’alta del becari?

 

 • Comprovar que l’alumne-becari disposa del número d’afiliació a la seguretat social (En cas de no disposar-lo s’ha de sol·licitar amb el Doc. TA-1)
 • Generar un acord de la Beca entre l’empresa, l’alumne/a i el centre educatiu. Hi ha un model de referència en el portal de centres públics i en el web de “Convenis de formació en alternança” de centres privats. El genera l’aplicació per gestionar la relació en beca qBID Dual.
 • Donar d'alta en la Seguretat Social. L'empresa haurà de sol·licitar un nou codi de compte de cotització per incloure als becaris en el Règim de la Seguretat Social.
  • Si l’empresa no té treballadors, Alta TA-6: Portar tota la documentació que sol·licita.
  • Si l’empresa ja té treballadors, Alta TA-7 : nou compte de cotització per becaris. (codi de compte secundari TRL 986) .

Col·lectiu específic (9927), a partir de setembre 2014 col·lectiu específic (9928)

 • Documentació a presentar: TA-7 i DNI persona a donar d’alta.

           

Qui pot ser donat d'alta?

 

Per incloure a un becari en el sistema de la Seguretat Social aquest ha de complir una sèrie de condicions: participar en un programa formatiu que inclogui pràctiques; que el programa estigui dirigit a l'obtenció d'una titulació de formació professional o universitària; que les pràctiques es desenvolupin en empreses o institucions públiques o privades; que siguin remunerades, i que aquests programes no constitueixin una autèntica relació laboral.

 

Què implica aquesta nova mesura?

 

El fet que el becari cotitzi a la Seguretat Social no el converteix en un treballador com un altre de l'empresa: no genera antiguitat, ni indemnitzacions en cas d'acomiadament.

Notes:

 • No li és d’aplicació el Dret Laboral, únicament els drets de la cotització a la Seguretat Social. Rep  una contraprestació econòmica, no un salari.
 • Té dret durant la durada de la seva pràctica de formació a rebre prestacions com la baixa per malaltia, la de maternitat o paternitat i el període de beca computarà com a temps treballat a l'efecte de pensions com la jubilació o la viduïtat. No l’atur.

 

La cotització mensual a la Seguretat Social és de 34,72 € per becari, i per a aquest serà de 6,09 €. A partir de setembre 2014 amb bonificació del 100%, així no representa cap cost ni per l’empresa, ni pel becari.

 

S’ha de fer retenció del 2% per IRPF en el seu full de retribucions o nòmina (pel que fa al format del full de retribucions o “nòmina” pot ser similar al de la resta d’empleats de l’empresa).

 

És necessari fer preavís de finalització de l’acord beca?

 

Al tractar-se d’una relació no laboral no és necessari, sí que és útil usar el document  “Finalització de l’acord d’estada formativa amb beca” com a avís de la finalització del termini de l’acord beca i sobretot també en el cas de finalització anticipada de la mateixa.

 

És compatible la beca  amb l’atur?

 

Sí, la beca formativa és compatible amb la prestació d’atur. Sempre que l’alta és realitzi en el col·lectiu general 986 i col·lectiu específic 9927 (a partir de setembre 2014 col·lectiu específic 9928)

 

És compatible la percepció d’altres prestacions o subsidis amb la beca?

 

Es consideren compatibles, si bé hi ha alguns subsidis condicionats a la no superació d’un determinat nivell de renda,  que pel fet de percebre una beca poden disminuir en quantitat o fins i tot deixar de percebre’s. Sempre s’ha de consultar prèviament a l’organisme corresponent pagador del subsidi.

 

 

BONIFICACIÓ SEGURETAT SOCIAL 100%  -  A PARTIR DE SETEMBRE 2014

 

Disposició addicional vigèsim cinquena del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol,  d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència.

 

“Les pràctiques curriculars externes realitzades pels estudiants universitaris i de formació professional, que tenen el caràcter exclusivament d’assimilats a treballadors per compte aliè, a efectes de la seva integració en el Règim General de la Seguretat Social..... tindran una bonificació del cent per cent en la cotització a la Seguretat Social a partir del dia 1 d’agost de 2014”

 

Gestió bonificacions beca sistema RED – operatiu a partir de setembre 2014

 

Les empreses a través del sistema RED (aplicació per gestionar altes, cotitzacions, etc.), trobaran les indicacions per fer-ho.

 

La relació del becari s'identificarà amb el codi 9928 Pràctiques curriculars externesReial Decret-Llei 8/2014  i al fer la liquidació de les bonificacions el codi de deducció és el CD07 (bonificacions), en el camp 1330 del fitxer FAN.

Escola-Empresa

Ofertes de feina

Aquí pots consultar les darreres ofertes de treball que ens arriben a l'institut CICLES D'IMATGE…

Què és FP dual?

L’FP dual és una formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres…

Contacte

L’Institut disposa de dues persones coordinadores de la formació en centres de treball: Professora…

Borsa de treball

L’Institut Cal·lípolis disposa d’una borsa de treball per facilitar el contacte entre les empreses…

Empreses col·laboradores

Les empreses que col·laboren amb l’institut en la formació pràctica dels alumnes i en molts altres…

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube