Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Sol·licitud d'avaluació de l'activitat docent

El personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya pot sol·licitar ser avaluat de l’activitat docent que desenvolupa, als efectes del reconeixement d’estadis de promoció docent, segons l’establert a la normativa de referència. Per valorar-la s’estableixen dues modalitats d’avaluació:

a) Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre
Aquesta opció és disponible només si el centre on es va impartir docència el curs anterior ha obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4, per part de la Inspecció d’Educació sobre l’assoliment dels objectius establerts pel centre i de la millora dels seus resultats. Els professors que sol·licitin aquesta modalitat han de referir-se a la destinació que tenien el curs anterior.

b) Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent
Aquesta avaluació té per objecte la valoració de les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu. Els professors que sol·licitin aquesta modalitat seran avaluats per  la Inspecció d’Educació en el centre o servei educatiu on tingui la seva destinació actual.

Es pot sol·licitar l’avaluació per una de les modalitats, o bé per les dues. En aquest cas, caldrà assenyalar en la sol·licitud l’opció preferent amb un “1” i l’altre amb un “2”, en el benentès que no es poden realitzar simultàniament en un mateix curs escolar les dues modalitats a un mateix professor.

El professorat que exerceix en centres d’educació especial, de formació d’adults, d’ensenyaments de règim especial o en els serveis educatius només pot optar per l’opció b)

En funció del nombre de sol·licituds rebudes, el Departament d’Ensenyament fixa el nombre màxim anual d’avaluacions de l’opció a) i de l’opció b) que es poden realitzar en l’àmbit de cadascun dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

El criteri d’ordenació de les sol·licituds atorga major preferència als docents amb més serveis prestats, com a funcionari docent o personal interí o laboral de religió, des del reconeixement de l’estadi anterior o des de l’inici de la prestació de serveis, si es tracta del reconeixement del primer estadi. El resultat d’aquesta avaluació pot comportar l’obtenció de crèdits de promoció docent per al reconeixement d’estadis.
 

Requisits

  • Ser funcionari docent de carrera, funcionari en pràctiques, funcionari interí en actiu i professor de religió dependents de la Generalitat de Catalunya.
  • Ocupar efectivament un lloc de treball en un centre o servei educatiu en el curs actual.
     

Sol·licitud

S’ha d’emplenar la sol·licitud  i presentar-la a la secretaria del centre o serveis educatius on es presten serveis, adreçada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. En el cas d’optar exclusivament per la modalitat a), ha d’anar adreçada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona on es van prestar serveis el curs anterior. 

>>Descarregueu la sol·licitud

 

Termini de presentació

Del 15 de febrer a l’1 de març de 2016.

 

Normativa

Ordre ENS/16/2016, de 3 de febrer, de modificació de l'Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7056, de 10.2.2016).

Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 6749, de 13.11.2014).

 
 

 

Links Interès Professorat

  • 1

Links Interès Alumnat

  • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube