Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

Catalan English French Spanish

Cercador

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

PREINSCRIPCIÓ

Oferta de places

El 11 de maig es publicarà l'oferta inicial de places del centre, a la web i al taulell d’anuncis.

Oferta de places definitiva: Descarregar

Als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reserven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

 

Període de preinscripció

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre.

La sol·licitud a l'Institut Cal·lípolis és telemàtica. El resguard de la sol·licitud així com la resta de documentació s'ha de presentar a l'Institut Cal·lípolis quan sigui el centre/ensenyament demanat en primer lloc.

 • Del 14 al 24 de maig ambdós inclosos
 • Es podrà presentar la documentació fins el 28 de maig
 • Lloc: Secretaria de 9,00h a 14.00 hores, de dilluns a divendres i dimarts de 15:00 a 17:00. El mateix dia a consergeria es repartiran números per tal d’organitzar les persones que venen a lliurar les preinscripcions.
 • La preinscripció s’haurà de fer telemàticament. És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat.

Només podeu enviar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.
Si en presentéssiu més d’una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats.
Trobareu el formulari digital de preinscripció a las pàgina web de l'institut durant el període de preinscripció.

Sol·licitud telemàtica (Actiu del 14 al 24 de maig)

Al formulari de preinscripció heu d'omplir les vostres dades personals i indicar les vostres opcions per ordre de preferència.

Indicant:

Centre: 43009722 Institut Cal·lípolis.

Cicle:

 • 1601 Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI)
 • 0101 Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural (CAFEMN)
 • SA30 Emergències sanitàries
 • SA20 Farmàcia i parafarmàcia
 • IP10 Perruqueria i Cosmètica capil·lar
 • IP20 Estètica i bellesa

Curs: 1r o 2n

Torn: M - matí o T - tarda (el nostre centre només ofereix torn de matí).

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, heu de presentar les dues còpies del resguard d’enviament acompanyat de la documentació a l'Institut.

Recorda: Perquè el tràmit tingui efecte cal imprimir, signar i presentar el comprovant i la documentació acreditativa (ORIGINAL i FOTOCÒPIA) al centre demanat en primer lloc, durant el termini establert.

El segon període de preinscripció i matrícula de setembre només es realitzarà en el cas que el centre disposi de places vacants.

 

Documentació a presentar

 

 • Resguard de la preinscripció telemàtica (amb el codi de tramesa telemàtica). Cal portar les dues còpies la còpia pel centre i l'exemplar per a la persona interessada. El centre retornarà la còpia segellada i amb data de lliurament.
 • Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Si l'alumne és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

 

Criteris de prioritat

En l'admissió als ensenyaments de formació professional quan no existeixin places suficients en el centre s’apliquen els criteris de prioritat i barem:Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés. En cas d'empat les sol·licituds s'ordenen segons el número assignat en el sorteig.
Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

 • 60% Via graduat en educació secundària obligatòria (ESO) i BUP2.
 • 20% Via PQPI o formació professional bàsica.
 • 20% Via de la prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés (o per altres titulacions que permeten l'accés). Els alumnes dels Programes de formació i inserció (PFI) que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

 

Publicació dels resultats provisionals 

El 5 de juny

Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud.
Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) dels alumnes majors d'edat, del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet.

 

 

Consulta la puntuació provisional (actiu en les dates corresponents)

 

Terminis per presentar reclamacions

Del 6 al 8 de juny

Publicació  barem un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny

Publicació llista ordanada definitiva: 18 juny

Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol

El 3 juliol es publica al taulell d'anuncis de l'Institut les llistes d'admesos.
Si en la sol·licitud de preinscripció heu especificat una adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud.
Aquest codi, juntament amb el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) dels alumnes majors d'edat, del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet.

 

 

Consultar assignació (actiu a partir del 3 de juliol)

 

 

Matrícula

Els alumnes admesos s'han de venir a matricular al centre. Les intruccions per la matrícula les trobareu a la pestanya MATRÍCULA.

 

Llista d'espera i vacants

 

 • Publicació del llistat d’admesos i llista d’espera, el 3 de juliol al taulell d'anuncis de l'institut. 
 • Al juliol s’obrirà la matrícula de les possibles places vacants als alumnes d’aquesta llista. Els alumnes interessats han de presentar-se al centre en l'horari que es publicarà a la web.

 • Més informació sobres les places vacants  aquí

 

 Presentació de sol·licituds per la segona fase d'admissió (setembre)

Un cop finalitzada la gestió de la matrícula i de la llista d'espera per als cicles formatius de grau mitjà, i en tot cas abans del 31 de juliol de 2018, els centres educatius han d'informar de les places vacants que els queden, desglossades per cicles formatius, nivells i torns.

Publicació de places vacants: 4 de setembre

Presentació de sol·licituds per la segona fase d'admissió: 5 i 6 de setembre de 2018

Publicació llista d'admesos: 12 de setembre

Poden participar en aquesta fase d'admissió només les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça i també les que van obtenir plaça i no es van matricular.

 Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube