Inici

L'institut

Estudis

Projectes

Escola-Empresa

Secretaria

Serveis

Multimèdia

Notícies

caenfres

Cercador

Assessorament d’aprenentatges assolits - Desenvolupament del servei

 

 Nova convocatòria  - gener 2020
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació del servei ASSESSORAMENT

                                             
 Què és?

 

•    Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.
•     El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament., requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Compromís de qualitat

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis (Descarregar des d'aquí)

 

Preu i pagament del Servei:

 

60€
S'activaran els links corresponents a l'apartat de pagament

 

Bonificacions :

 

•    50 % a les famílies nombroses i monoparentals.
•    Exempció: famílies nombroses especials, minuvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d'actes terrorristes (conjuges i fills).

 

Criteris d'admissió:

 

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
 

 

Documentació que cal presentar a la secretaria del centre

 

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 

Inici del procés/servei:

 

A partir de febrer 2020 s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu/o trucada de la persona assessora. En cas que no pugueu assistir a la sessió inicial cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Desenvolupament servei ASSESSORAMENT - gener 2020

Passos a seguir per formalitzar la inscripció:

1.- Omple el formulari de sol·licitud clicant aquí (Termini obert)

2.- Comprova que apareixes al llistat d'admesos (dia 03-02-2020)

3.- Assisteix a la sessió informativa al centre

4.- Realitza el pagament i lliura la documentació al centre

CALENDARI:   Les dates concretes de cada fase es publicaran al setembre

 

ACTIVITAT

DATA

Inscripció i Període sol·licitud del servei assessorament (Telemàtic)

20-01-2020 a 2-02-2020 (web del centre)

 

Publicació llista admesos provisional

3-2-2020 (web del centre)

 

Reclamació a la llista provisional de persones admeses

De l’3 al 07-2-2029 (e-mail)

 

Publicació definitiva llista d'admesos i places de reserva

10-2-2020 (web del centre)

 

Sessió informativa prèvia al pagament.

12-2-2020 (12:00 hores, Aula A-23. Institut Cal·lípolis)

 

Pagament servei (Oficines de la caixa)

del 12-2-2020  al 19-2-2020

 

Presentació documentació ** (també es pot fer pagament amb targeta a la secretaria del centre)

del 12-2-2020  al 19-2-2020 (Secretaria del Centre)

 

Inici del procés

 A partir del  19-2-2020

 

 

 
 

e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

*si queden places lliures es podrà fer la inscripció al procés a partir del 19 de febrer de 2020

Qualsevol dubte a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

** La documentació  a presentar i els formularis la teniu disponible  a la pàgina web de l’Institut Cal·lípolis en l’apartat Desenvolupament de la fase d’assessorament (Dins Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges assolits)

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD: 

           

             Formulari inscripció Assessorament (Tancat)

  OFERTA PER FAMÍLIES PROFESSIONALS (gener 2020):

Família professional Places
Sanitat  
CFGM Emergències sanitàries (LOE) 10
CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE) 5
CFGM Cures Auxiliars Infermeria (LOGSE) 5
Imatge personal  
CFGM Estètica i bellesa (LOE) 1
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE) 1
CFGS Estètica integral i benestar (LOE) 1
CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (LOE) 1
CFGS Caracterització i maquillatge professional 1
Activitats físiques i esportives  
CFGS Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) 2
CFGM Conducció d'Activitatas Físiques i Esportives en el Medi Natural (LOGSE) 2

 

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES D'ADMESOS I PLACES DE RESERVA:   

 

          - Llistat d'admesos PROVISIONAL   Enllaç  no actiu 

                                                             
          - Llista d'admesos DEFINITIVA  Enllaç no actiu 
      
PAGAMENT DEL SERVEI:

 

**** Si es prefereix, es pot passar per secretaria a recollir els fulls en paper ****

FULL DE SOL·LICITUD DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT

FULL DE PAGAMENT ( Cal escriure "ASSESSORAMENT"  a l'apartat "Concepte")

Informació fase de RECONEIXEMENT

Què és?

 

•         El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma individualitzada..

•          L’informe d’assessorament, és un requisit previ per a la inscripció en el procediment

 

Compromís de qualitat

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis

 

Preu del Servei: 

 

- Per crèdit dels títols LOGSE:  40,00 €

- Per unitat formativa dels títols LOE:  18,00 €

 

Bonificacions :

 

- 50 %a les famílies nombroses i monoparentals.

- Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat i víctimes d'actes terroristes (cònjuges i fills).

 

Criteris d’admissió:

 

Si el nombre de sol•licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

 

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

 

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

Documentació que cal presentar a la secretaria del centre

 

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i el cicle formatiu escollit.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 • Informe d'assessorament

Desenvolupament de la fase de RECONEIXEMENT - gener 2020

Passos a seguir per formalitzar la inscripció:

1.- Omple el formulari de sol·licitud clicant aquí (Termini obert)

2.- Comprova que apareixes al llistat d'admesos (dia 30-09-2019)

3.- Assisteix a la sessió informativa al centre

4.- Realitza el pagament i lliura la documentació al centre

CALENDARI:  
  

 

ACTIVITAT

DATA

Inscripció i Període sol·licitud del servei reconeixement (Telemàtic)

20-01-2020 a 2-02-2020 (web del centre)

 

Publicació llista admesos provisional

3-2-2020 (web del centre)

 

Reclamació a la llista provisional de persones admeses

De l’3 al 07-2-2029 (e-mail)

 

Publicació definitiva llista d'admesos i places de reserva

10-2-2020 (web del centre)

 

Sessió informativa prèvia al pagament.

12-2-2020 (12:00 hores, Aula A-23. Institut Cal·lípolis)

 

Pagament servei (Oficines de la caixa)

del 12-2-2020  al 19-2-2020

 

Presentació documentació ** (també es pot fer pagament amb targeta a la secretaria del centre)

del 12-2-2020  al 19-2-2020 (Secretaria del Centre)

 

Inici del procés

 A partir del  19-2-2020

 

    

 

e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

*si queden places lliures es podrà fer la inscripció al procés a partir del 19 de febrer de 2020

Qualsevol dubte a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

** La documentació  a presentar i els formularis la teniu disponible  a la pàgina web de l’Institut Cal·lípolis en l’apartat Desenvolupament de la fase d’assessorament (Dins Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges assolits

          

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ: 

 Formulari inscripció Reconeixement (Tancat)

 

Oferta per cicles formatius (gener 2020):

Família professional Places
Sanitat  
CFGM Emergències sanitàries (LOE) 10
CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE) 5
CFGM Cures Auxiliars Infermeria (LOGSE) 5
Imatge personal  
CFGM Estètica i bellesa (LOE) 1
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE) 1
CFGS Estètica integral i benestar (LOE) 1
CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (LOE) 1
Activitats físiques i esportives  
CFGS Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) 2
CFGM Conducció d'Activitatas Físiques i Esportives en el Medi Natural (LOGSE) 2

 

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES D'ADMESOS I PLACES DE RESERVA:  

 

          - Llistat d'admesos PROVISIONAL Enllaç  no actiu 
                                                      
         - Llista d'admesos DEFINITIVA Enllaç no actiu 

 

PAGAMENT DEL SERVEI:  

 

**** Si es prefereix, es pot passar per secretaria a recollir els fulls en paper ****

Full inscripció al servei

Full pagament. ( Cal escriure "RECONEIXEMENT" a l'apartat "Concepte")

 

 

 

 

 
 

Links Interès Professorat

 • 1

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Contacte

telefons
 
Telèfon:

Mails:  - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
             - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agraïments, queixes i suggeriments

 

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube