Catalan English French Spanish

Cercador

Servei d’assessorament d’aprenentatges assolits

 

 Nova convocatòria setembre 2017 - gener 2018
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació del servei ASSESSORAMENT

                                             
 Què és?

 

•    Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.
•     El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament., requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Compromís de qualitat

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis (Descarregar des d'aquí)

 

Preu i pagament del Servei:

 

60€
S'activaran els links corresponents a l'apartat de pagament

 

Bonificacions :

 

•    50 % a les famílies nombroses i monoparentals.
•    Exempció: famílies nombroses especials, minuvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d'actes terrorristes (conjuges i fills).

 

Criteris d'admissió:

 

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
 

Presentació documentació: Les persones admeses tenen que presentar la documentació a la secretaria del centre entre els dies 26-01-2017 il 02-02-2017

 

Documentació que cal presentar a la secretaria del centre

 

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 

Inici del procés/servei:

 

A partir d 'octubre 2016 s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu/o trucada de la persona assessora. En cas que no pugueu assistir a la sessió inicial cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Desenvolupament servei ASSESSORAMENT - Setembre 2017

CALENDARI:    Actualització a partir de l'1 de setembre de 2017

 
 
  ACTIVITAT DATA
Inscripció i període sol·licitud del servei assessorament (telemàtic) 05-09-2017 a 14-09-2017 (web del Centre)

 
Publicació llista admesos provisional 15-09-2017 (web del centre)
Reclamació a la llista provisional de persones admeses del 18 al 22-09-2017 (Secretaria del centre o via e-mail)
Publicació definitiva llista admesos i places de reserva 25-09-2017 (web del centre)
Sessió informativa prèvia al pagament (Hora pendent de confirmar) 26-09-2017
  Pagament del servei (Oficines de la caixa) del 26-09-2017  al 03-10-2017
  Presentació documentació del 26-09-2017  al 03-10-2017 (Secretaria del Centre)
  Inici del procés A partir del  03-10-2017
 
 

 *Si queden places lliures es podrà fer la inscripció al procés del 3 d'octubre de 2017

FORMULARI DE SOL·LICITUD: 

Formulari TANCAT (14-9-2017)   

 
 

OFERTA PER FAMÍLIES PROFESSIONALS (setembre 2017):

Família professional Places
Sanitat  
CFGM Emergències sanitàries (LOE) 10
CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE) 5
CFGM Cures Auxiliars Infermeria (LOGSE) 5
CFGS Documentació Sanitària 2
Imatge personal  
CFGM Estètica i bellesa (LOE) 1
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE) 1
CFGS Estètica integral i benestar (LOE) 3
CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (LOE) 1
Activitats físiques i esportives  
CFGS Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) 2
CFGM Conducció d'Activitatas Físiques i Esportives en el Medi Natural (LOGSE) 3

 

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES D'ADMESOS I PLACES DE RESERVA:   

 

          - Llistat d'admesos PROVISIONAL  

                                                             
          -Llista d'admesos DEFINITIVA
      
PAGAMENT DEL SERVEI:

 

**** Si es prefereix, es pot passar per secretaria a recollir els fulls en paper ****

FULL DE SOL·LICITUD DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT

FULL DE PAGAMENT ( Cal escriure "ASSESSORAMENT"  a l'apartat "Concepte")

Informació fase de RECONEIXEMENT - Setembre 2017

Què és?

 

•         El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma individualitzada..

•          L’informe d’assessorament, és un requisit previ per a la inscripció en el procediment

 

Compromís de qualitat

 

Carta de compromís de qualitat dels serveis

 

Preu del Servei: 

 

- Per crèdit dels títols LOGSE:  40,00 €

- Per unitat formativa dels títols LOE:  18,00 €

 

Bonificacions :

 

- 50 %a les famílies nombroses i monoparentals.

- Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat i víctimes d'actes terroristes (cònjuges i fills).

 

Criteris d’admissió:

 

Si el nombre de sol•licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

 

a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

 

b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

Documentació que cal presentar a la secretaria del centre

 

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i el cicle formatiu escollit.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 • Informe d'assessorament

Desenvolupament de la fase de RECONEIXEMENT

 

CALENDARI:   Actalització a partir de l'1 de setembre de 2017
                          

  ACTIVITAT DATA
Inscripció i període sol·licitud del servei assessorament (telemàtic) 05-09-2017 a 14-09-2017 (web del Centre)
Publicació llista admesos provisional 15-09-2017 (web del centre)
Reclamació a la llista provisional de persones admeses del 18 al 22-09-2017 (Secretaria del centre o via e-mail)
Publicació definitiva llista admesos i places de reserva 25-09-2017 (web del centre)
  Sessió informativa prèvia al pagament (Hora pendent de confirmar) 26-09-2017
  Pagament del servei (Oficines de la caixa) del 26-09-2017  al 03-10-2017
  Presentació documentació del 26-09-2017  al 03-10-2017 (Secretaria del Centre)
  Inici del procés A partir del  03-10-2017

*si queden places lliures es podrà fer la inscripció al procés a partir del 3 d’octubre 2017

                

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ: 

Formulari TANCAT (14-9-2017)    

 

Oferta per cicles formatius (setembre 2017):

Família professional Places
Sanitat  
CFGM Emergències sanitàries (LOE) 10
CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE) 5
CFGM Cures Auxiliars Infermeria (LOGSE) 5
CFGS Documentació Sanitària 2
Imatge personal  
CFGM Estètica i bellesa (LOE) 1
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (LOE) 1
CFGS Estètica integral i benestar (LOE) 3
CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (LOE) 1
Activitats físiques i esportives  
CFGS Animació d'activitats físiques i esportives (LOGSE) 2
CFGM Conducció d'Activitatas Físiques i Esportives en el Medi Natural (LOGSE) 3

 *si queden places lliures es podrà fer la inscripció al procés a partir del------

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES D'ADMESOS I PLACES DE RESERVA:  

 

          - Llistat d'admesos PROVISIONAL 
                                                      
         - Llista d'admesos DEFINITIVA

 

PAGAMENT DEL SERVEI:  

 

**** Si es prefereix, es pot passar per secretaria a recollir els fulls en paper ****

Full inscripció al servei

Full pagament. ( Cal escriure "RECONEIXEMENT" a l'apartat "Concepte")

 

 

 

 

 
 

Links Interès Professorat

 • 1
 • 2

Links Interès Alumnat

 • 1

Institut Cal·lípolis

calipolis
 
L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional amb una àmplia oferta formativa de les famílies professionals
-  Sanitat
- Activitats físiques i esportives
- Imatge personal
- Ensenyaments esportius.

On estem ?

mapa
 
Està situat dins el Complex Educatiu de Tarragona, a uns 4 Km del centre de la ciutat, en l’autovia Salou-Tarragona.
 

Telèfons de contacte

telefons
 
Telèfon:
Horari d’hivern (d’octubre a maig):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h
Tarda: dimarts de 15/17h
 
Horari d’estiu (de juny a setembre):
Matí: de dilluns a divendres de 9/13h

Video presentació

 
XARXES SOCIALS
 
1457999661 facebook1457999675 twitter1457999846 youtube